PL ENDEFRRU

Aktualności

RODO

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy zapewnić, że firma BMJ Doradztwo Personalne chroniąc i szanując Państwa prywatność oraz przestrzegając dyrektywy unijnej rozporządzenia wprowadziła odpowiednie procedury. 


Spełniając nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane informujemy:

 

 • Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa oraz w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia o pracy w portalach internetowych na potrzeby rekrutacji,
 • administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana Dane Osobowe, jest firma BMJ Doradztwo Personalne siedzibą w Poznaniu przy ul. Gabszewicza 26/3; KRAZ  23084 www.bmj.poznan.pl,
 • więcej informacji n.t. przetwarzania Danych Osobowych udziela powołany Inspektor Danych Osobowych: b.topczewska@bmj.poznan.pl,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych jest niezbędność tego przetwarzania przy realizacji procesów rekrutacyjnych, konsultacji indywidualnych, doradztwa personalnego, treningów i coachingów.
 • kategorie danych osobowych, przetwarzane przez  BMJ Doradztwo Personalne to dane zamieszczone w CV i liście motywacyjnym oraz inne niezbędne dla potrzeb rekrutacji, konsultacji indywidualnych, doradztwa personalnego, treningów i coachingów.
 • BMJ Doradztwo Personalne zastrzega sobie prawo ujawnienia Danych Osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, w granicach obowiązującego prawa zgodnie z celami ich przetwarzania.
 • ma Pani\Pan prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 • aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres b.topczewska@bmj.poznan.pl ze stosownym żądaniem.
 • ma Pan\Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), gdy przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług rekrutacyjnych i doradczych świadczonych przez firmę BMJ Doradztwo Personalne.
 • Dane Osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od ustania kontaktu.
 • w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych drogą mailową: b.topczewska@bmj.poznan.pl
   
twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by