PL ENDEFRRU

Audyt kompetencyjny i rozwój organizacji

W celu wsparcia naszych klientów przy podejmowaniu istotnych dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji decyzji w zakresie najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa jakim są jego pracownicy, przygotowaliśmy usługę audytu kompetencyjnego.

Jest to narzędzie, które pozwala na kompleksową, wieloaspektową ocenę sytuacji personalnej organizacji: zarówno kadry menadżerskiej
jak i poszczególnych grup pracowników.
Audyt personalny, w zależności od potrzeb i etapu rozwoju organizacji może oceniać następujące zagadnienia:


•    posiadane kwalifikacje zatrudnionej kadry
•    predyspozycje interpersonalne
•    potencjał do rozwoju
•    potrzeby szkoleniowe
•    kompetencje kadry menadżerskiej
•    nastroje w organizacji
•    komunikację wewnętrzną.


Badania przeprowadza się na wybranej grupie pracowników lub na całości zatrudnionych osób wykorzystując różnorodne narzędzia, w tym m.in. anonimowe ankiety, ankiety oceniające, wywiady z pracownikami, karty bilansu kompetencji, jak również narzędzia przygotowane przez specjalistów indywidualnie do potrzeb określonego projektu.


Audyt kompetencyjny może przybrać dwie formy - audytu kompleksowego oraz selektywnego. Pierwszy z nich to działanie badawcze mające na celu całościową diagnozę przedsiębiorstwa, natomiast drugi z nich koncentruje się na wybranym przez firmę aspekcie, w zależności od jej aktualnych potrzeb.


Na jakie pytania odpowiada zdobyta w ten sposób wiedza ?


•    Czy ludzie pracują na adekwatnych do swoich umiejętności
     i zdolności stanowiskach?
•    Jaki jest poziom kompetencji społecznych pracowników?
•    Komu i jakiego typu zadania można powierzać?
•    Czy mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa w określonym 

     kierunku
     dysponuje on ludźmi o odpowiednich kwalifikacjach?
•    Czy sposób zarządzania jest czytelny i zrozumiały dla pracowników?
•    Jakie panują nastroje wewnątrz organizacji?
•    Jak pracownicy oceniają firmę, w której pracują?
•    Jaka jest efektywność systemów motywacyjnych?
•    Co ludzi motywuje do pracy?

  

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by