PL ENDEFRRU

Badania psychologiczne

Dzięki umiejętności określenia predyspozycji osobowościowych
z zastosowaniem szerokiej gamy testów i narzędzi psychologicznych wspieramy procesy podejmowania wszelkich decyzji personalnych.  
Uzyskane wyniki odpowiadają między innymi na pytania:

•    Jak w pełni wykorzystać zdolności i umiejętności jakimi dysponuje
     pracownik?

•    Jak go motywować?
•    Kogo awansować?
•    Komu powierzyć nowe zadania?

Badania psychologiczne pomagają zdobyć wiedzę na temat wrodzonych
lub nabytych zdolności pracowników. Rzetelny raport pozwala na praktyczne zastosowanie tej wiedzy - planowanie optymalnych zakresów obowiązków i rozwoju pracownika oraz przyszłych zadań w sposób, który gwarantuje powodzenie i obopólną satysfakcję.


Stosowane przez nas metody psychologiczne są starannie dobierane.
Po wielu latach doświadczeń korzystamy tylko z tych, które są najbardziej skuteczne i miarodajne.
W czasie badania wykorzystujemy między innymi ocenianie
i interpretowanie otrzymanych wyników testów, obserwację zachowania, wywiady pogłębione, a także analizę danych dotyczących edukacji
i wykonywanego zawodu.

 

 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by