PL ENDEFRRU

Centrum rozwoju / Development Center i Assessment Center

Centrum rozwoju to metoda kompleksowej oceny indywidualnej lub grupowej kandydatów do pracy lub pracowników danej organizacji.
Jej istotą  są zadania, w trakcie których uczestnicy muszą sobie radzić
w sytuacjach, jakie rzeczywiście mogą im się przydarzyć w pracy.


Czynnikiem wyróżniającym powyższą metodę od innych jest jej duże skoncentrowanie na ocenie funkcjonowania jednostki w warunkach zbliżonych do tych, w których odbywa się praca czyli naturalnych. Umożliwia to otrzymanie m.in. informacji o tym jak jednostka myśli, w jaki sposób i według jakich kryteriów dokonuje wyborów i podejmuje działania oraz jak postrzega i przetwarza skierowane do niej wiadomości. Dzięki zastosowaniu technik symulacyjnych metoda ta pozwala na weryfikację umiejętności praktycznych.
Podczas sesji obserwuje się i ocenia faktyczne efekty działania danej osoby, a nie jej deklaracje w tym względzie.

Opisane metody wykorzystywane są:


•    podczas przeprowadzania procesów rekrutacyjnych
•    przy ocenie potencjału pracowników
•    przy projektowaniu ścieżek kariery
•    podczas przeprowadzania audytów personalnych.

W trakcie sesji realizowanych jest szereg ćwiczeń i zadań praktycznych,
do których należą m.in.:


•    dyskusje grupowe
•    gry symulacyjne
•    studium przypadku
•    odgrywanie scenek
•    przeprowadzanie prezentacji
•    wywiady
•    testy.

Zdaniem ekspertów centrum oceny jest najbardziej obiektywną metodą określającą kompetencje i predyspozycje badanych osób.
   
 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by