PL ENDEFRRU

Coaching / Trening indywidualny

COACHING jest partnerską relacją pomiędzy coachem, a klientem - osobą biorącą w nim udział nacechowana pełnym obustronnym zaufaniem. Ma na celu wsparcie klienta w osiąganiu przez Niego uzgodnionych celów, eliminowanie złych przyzwyczajeń
oraz rozwój Jego osobowości.


Jednym słowem coaching znaczy: lepiej, pełniej, skuteczniej, kreatywniej, szybciej….


Jak? Poprzez wykorzystanie zdobytej już przez Ciebie wiedzy
i doświadczenia i Twoich kompetencji – nie uczysz się niczego nowego!
Z kim? Z osobą, która jest tylko i wyłącznie do Twojej dyspozycji, która będzie Cię inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań i pomagać
w pokonywaniu ograniczeń. Coach jest obiektywny, elastyczny, skoncentrowany na Tobie – zainteresowany tylko i wyłącznie Twoim rozwojem.
W jakiej atmosferze? Wzajemnego zaufania, po partnersku.
Dlaczego? Uzyskujesz praktyczną pomoc w wykorzystaniu swojego potencjału i ograniczaniu niedoskonałości.
Obawy? Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, którą reprezentujesz – Ty nim jesteś, on ma tylko pomóc uświadomić Tobie jak wykorzystać w pełni atuty, które posiadasz.

 


TRENING INDYWIDUALNY jest partnerską relacją pomiędzy trenerem
a osobą biorącą w nim udział nacechowaną zaufaniem, mającą na celu przekazanie wiedzy z określonej dziedziny i utrwaleniu jej poprzez wybrane ćwiczenia.


Jak? Poprzez naukę i praktyczną jej weryfikację – zdobywasz nową wiedzę!
Z kim? Z osobą, która jest tylko i wyłącznie do Twojej dyspozycji, która będzie Cię inspirować do nabycia umiejętności praktycznego zastosowania nowych wiadomości. Trener jest obiektywny, elastyczny, skoncentrowany na Tobie – zainteresowany tylko i wyłącznie Twoim rozwojem.
W jakiej atmosferze? Wzajemnego zaufania, po partnersku.
Dlaczego? Uzyskujesz nie tylko teorię, ale przede wszystkim umiejętność jej praktycznego zastosowania.
Obawy? Trener musi być ekspertem w tematyce, którą omawiacie. 
Ma wyposażyć Cię w określoną wiedzę i pomóc wypracować skuteczne mechanizmy zachowań.

 

 


 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by