PL ENDEFRRU

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

Na opis stanowiska pracy składają się informacje o celu stanowiska, treści pracy oraz wymaganiach kwalifikacyjnych. Profesjonalnie przygotowane karty opisu stanowisk pracy usprawniają funkcjonowanie organizacji w przypadku realizacji zadań mających na celu:


•    dobrą organizację pracy (uprawnienia, odpowiedzialność,
     zastępstwa, powiązania poziome i pionowe)
•    przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
•    wartościowanie pracy
•    tworzenie ścieżek rozwoju
•    oceny pracownicze.


Wartościowanie pracy jest usługą mającą na celu zróżnicowanie pracy
i stanowisk w przedsiębiorstwie pod kątem różnic w ich trudności. Wykorzystuje się ją w polityce personalnej firmy. Służy między innymi celom różnicowania wysokości oferowanych płac, a także zatrudniania nowych pracowników, przygotowywaniu ocen i ścieżek kariery zawodowej.


Audyt wynagrodzeń pozwala na optymalizację systemu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, ocenę jego atrakcyjności w aspekcie branży, trendów rynku pracy i konkurencji. Bada również funkcję motywującą systemu.

 

 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by