PL ENDEFRRU

Outplacement

Jeżeli pracodawca zmuszony jest do zwolnień pracowników może objąć ich programem pomocy. Głównym celem korzystania z tego typu usług jest złagodzenie negatywnych skutków zwolnień poprzez aktywne wsparcie pracowników na rynku pracy. Dla osób pozostających w firmie przedsięwzięte działania wpływają pozytywnie na poziom ich motywacji
i zaufania do pracodawcy. Wyróżniamy outplacement indywidualny
i grupowy.

W ramach outplacementu przeprowadzamy między innymi następujące działania:


•    diagnoza predyspozycji pracownika do wykonywania pracy
     o określonym charakterze
•    ocena posiadanych przez niego kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia
•    wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
•    wskazanie metod docierania do odpowiednich ofert pracy
•    przedstawienie pracodawców mogących potencjalnie
     być zainteresowanymi kandydatami o określonych kwalifikacjach
     na lokalnym rynku
•    przygotowanie do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych
•    treningi  z zakresu asertywności, negocjacji i in.
•    wsparcie dla menadżerów w zakresie przekazywania
     trudnych informacji.

 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by