PL ENDEFRRU

Szkolenia dla biznesu

Rozwój umiejętności i uporządkowanie posiadanej wiedzy to główne cele szkoleń. Cechą charakterystyczną naszej oferty w tym zakresie jest różnorodność zagadnień oraz dbałość o zindywidualizowanie szkolenia w zależności od potrzeb klienta i wskazanych przez niego celów.

 

Współpracujemy z partnerami zagranicznymi wspólnie realizując międzynarodowe projekty szkoleń, wymieniając doświadczenia i dzieląc się wiedzą.
W proponowanych przez nas szkoleniach wykorzystuje się między innymi:


•    techniki audio-video
•    aranżacje scenek
•    ćwiczenia indywidualne i grupowe
•    interaktywny wykład
•    testy i zadania pisemne
•    studium przypadku.


Uczestnicy szkoleń wypełniają również krótkie ankiety, których celem jest monitorowanie stopnia przyswojenia przez nich wiedzy i umiejętności praktycznego wykorzystania jej na stanowisku pracy.


Tematyka naszych szkoleń pozwala na rozwój umiejętności menadżerskich i interpersonalnych, a także na wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu efektywnej sprzedaży, negocjacji, organizacji czasu pracy, komunikacji wewnętrznej, skutecznej rekrutacji, rozmów oceniająco-motywujących, zarządzania zespołem, profesjonalnej prezentacji, wystąpień publicznych.

 

 

twitter facebook
BMJ Doradztwo Personalne, ul. Gabszewicza 26/3 e-mail: b.topczewska@bmj.poznan.pl tel. 0048 604 96 10 90
www.studioflow.pl
Copyright by BMJ Sp. z o.o. © 2010      made by